ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OHLEDNĚ PLATEB

ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝCH-

PŘIJMUTÝCH ŽÁKŮ, BYLY ZASLÁNY EMAILEM

ZAKONNÝM ZÁSTUPCŮM.

 

 

VYHLAŠUJEME

DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ

ŘÍZENÍ OD 6.6.2017

DO 26.6.2017

 

ZPĚV, KYTARA, KLAVÍR

 

DOMLUVA TERMÍNU

A ČASU EMAILEM

 

 

 

Všechny vás co nejsrdečněji zveme jako hlavní spoluorganizátoři spolu s Filharmonií Brno na 8. ročník Mozartových dětí.

 

Slavnostní koncert

18.6.2017 Výstaviště - pavilon A, 17:00

 

Hana Holišová - zpěv

Ondřej Ruml - zpěv

Veronika Julínková - klavír (pedagog ZUŠ )

WRAA DAP BAND ze Smetanky Zdeňka Treblíka rozšířený o mladé "Mozarty" - žáky ZUŠ JMK

Filharmonie Brno a mladí "Mozarti" - žáci ZUŠ Jihomoravského a Moraskoslezského kraje

dirigent Stanislav Vavřínek

 

 

      

 

 

       
 

 


 

                  

 

 

  

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

 


Proč ne kroužek?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Varhanní koncert
13.6.2017 19:00 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno - Husovice
Žákovský koncert
22.6.2017, 18:00 koncertní sál školy
Mozartovi děti - Slavnostní koncert
18.6.2017, Výstaviště - pavilon A, 17:00 Jazz, swing, klasika
Noc kostelů
9.6.2017, 19:00 Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Husovicích
Mozartova děti -Koncert sólistů
8.6.2017, besední dům 18:00
Seznam nově přijatých žáků - hudební obor
školní rok 2017/2018
Hudební teorie - zkoušky pro žáky s vysokou absencíSborový zpěv - zkoušky pro žáky s vysokou absencí CZECH TALENT 2017
Tomáš Karlík ze třídy paní učitelky Blaškové - Zádrapové
Zápis žáků do tanečního oboru
doplňující termíny
Mimořádný úspěch !!! Ústřední kolo soutěže ZUŠ - smyčcové nástroje
Ve dnech 11. -14. května 2017 se v ZUŠ Libereci konalo Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje.
Mládí a Bohuslav Martinů
9.ročník celostátní přehlídky
Zápis žáků pro hudební obor je již uzavřen
Další přihlášky NEPŘIJÍMAME
Talents for Europe
21st International Competition of Bohdan Warchal in playing the bow string instruments http://www.talentsforeurope.eu/en/
Heranova violoncellová soutěž 2017
24. ročník