ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR

ve hře na dechové nástroje dřevěné

 

Dne 28.3.2018 se konalo krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné.

Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Marie Škárkové :

Klement Alexandr  1. cena s postupem

Pirochtová Martina  1. cena s postupem

Marková Natálie  1. cena

Levíček Benjamin  1. cena

 

Zvláštní ceny :

za mimořádné pedagogické vedení  - Marie Škárková

za mimořádný výkon ve hře na klavír - Veronika Julínková