ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR

ve hře na cimbál a ve hře lidových souborů

 

Dne 25.4.2018 se konalo krajské kolo Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT a to v ZUŠ Veselí nad Moravou.
Všem soutěžícím gratulujeme :

Hudecká muzika 1. místo s postupem ze třídy pí. Kovaříkové
Malá cimbálová muzika 1. místo s postupem ze třídy pí. Kovaříkové
Velká cimbálová muzika 1. místo s postupem ze třídy p. Kovaříka

ve hře na cimbál
Pokorná Alexandra 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Marhold Martin 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
duo Pokorná x Pokorná 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Zachoval Matěj 1. místo ze třídy sl. Martínkové
Chlupová Barbora 1. místo  s postupem ze třídy sl. Martínkové
duo Marhold x Chlupová 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Rozsypal Tomáš 2. místo ze třídy sl. Schejbalové