ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR

ve hře na cimbál a ve hře lidových souborů

 

Dne 25.4.2018 se konalo krajské kolo Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT a to v ZUŠ Veselí nad Moravou.
Všem soutěžícím gratulujeme :

Hudecká muzika 1. místo s postupem ze třídy pí. Kovaříkové
Malá cimbálová muzika 1. místo s postupem ze třídy pí. Kovaříkové
Velká cimbálová muzika 1. místo s postupem ze třídy p. Kovaříka

ve hře na cimbál
Pokorná Alexandra 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Marhold Martin 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
duo Pokorná x Pokorná 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Zachoval Matěj 1. místo ze třídy sl. Martínkové
Chlupová Barbora 1. místo  s postupem ze třídy sl. Martínkové
duo Marhold x Chlupová 1. místo s postupem ze třídy sl. Martínkové
Rozsypal Tomáš 2. místo ze třídy sl. Schejbalové

AKTUÁLNĚ
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Cimbál hraje prim
ZUŠ Open 2018Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na dech. nástroje
Ve dnech 3. - 6.5.2018 se na ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 konalo ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Marie Škárkové.
Jazzový koncert 23.5.2018
v 18.00 hodin, koncertní sál školy
Žákovský koncert 31.5.2018
v 18.00 hodin, koncertní sál školy
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v sólovém zpěvu
Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Kopulety k získání 3. místa
Zápis nových žáků
pro školní rok 2018/2019
Konkurz na roli
v divadle Husa na provázku
Pro Bohemia 2018
sólový zpěv
Manýra ansábl
Gratulujeme !!!
Super Star