ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

PER QUATTRO MANI

XII. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře Brno 9. -10.11.2017

Gratulujeme Koutné Gabriele, Munzarové Anežce Ester ze třídy paní učitelky E. Jedličky - Gogové ke 3.ceně.