ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

 

Pan ředitel oznamuje,

 že z důvodu klimatických změn

je odvolána výuka

ve dnech 26.-27.6.2019.

Vydávání vysvědčení 28.6.2019

 

od 9.00 do 13.00 hod. .

 

 

 

 Přijímací řízení prodlouženo.

Přijímáme žáky do hudebního oboru 5. - 7. let - přípravné studium,

7. - 14. let - studium prvního stupně,

od 14 - ti let - studium II. stupně. 

V případě zájmu vyplňte on - line přihlášku, po jejím obdržení Vás budeme kontaktovat.

 

 

 

 

 
 
 

 

Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.
 
1. Přihláška
 
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška.
Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. dubna 2019.
 
Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10. 5. 2019. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.
 
Je potřeba si zarezervovat datum a čas talentové zkoušky : 
Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu. Rezervace je možná i po telefonu.
Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 1.4.2019,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis
 
První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2019/2020  proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova
v měsíci květnu a to ve dnech  :
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
14. a 15. 5. 2019     17.00 – 19.30  hod.
21. a 22. 5. 2019      17.00 – 19.30 hod. 
 
 
Literárně dramatický obor
Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘÍJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.
 
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
od 29. 5. 2019.
 
Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2019 dovrší 5 let a starší.
 
Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.
 
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 
Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 29.5.2019  informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 06.6.2019
 
Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by
z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.
 
Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.
Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.
Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.
 
4. Talentová zkouška
Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.
 
Hudební obor :
 
A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 
B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 
C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 
D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 
Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 
Výtvarný obor
 
A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 
Taneční obor
 
A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.
 
 
 Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.
 
1. Přihláška
 
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška. Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. dubna 2019.
 
Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10. 5. 2019. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.
 
Je potřeba si zarezervovat datum a čas talentové zkoušky : 
Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu. Rezervace je možná i po telefonu.
Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 1.4.2019,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis
 
První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2019/2020  proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova
v měsíci květnu a to ve dnech  :
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
14. a 15. 5. 2019     17.00 – 19.30
21. a 22. 5. 2019      17.00 – 19.30
 
 
Literárně dramatický obor
Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘÍJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.
 
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
od 29. 5. 2019.
 
Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2019 dovrší 5 let a starší.
 
Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.
 
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 
Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 29.5.2019  informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 06.6.2019
 
Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by
z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.
 
Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.
Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.
Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.
 
4. Talentová zkouška
Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.
 
Hudební obor :
 
A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 
B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 
C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 
D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 
Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 
Výtvarný obor
 
A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 
Taneční obor
 
A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.
 
 
 
 
  
 
  

 

 
 
  
 
  

 

  

 

 

 

  

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

 


Proč ne kroužek?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Hra na trombon - pozoun
Nově otevřený obor.
Hudební teorie 2019-2020
Hudební teorie 2019-2020
Žákovský koncert
19.6.2019 koncertní sál školy, 18.00 hodin Všechny srdečně zveme !!!
Varhanní koncert
17.6.2019 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně 19.00 hod, Husovice
Zápis nových žáků
Přijímací řízení prodlouženo do 14.6.2019. Zájemce budeme informovat o termínech zápisu.
ZUŠ OPEN 2019
Naši školu reprezentovali žáci ze třídy Jany Kopuleté.
ZUŠ OPEN 2019
Všechny srdečně zveme na ZUŠ OPEN 2019. Naši školu budou reprezentovat žáci ze třídy Jany Kopulety - muzikálový zpěv.
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR pro školní rok 2018/2019 v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
2. místo /NE/FLUSTETO/ Martina Pirochtová, Ondřej Nedorost, Karolína Kleiblová, Emma Hubatková Ped. vedení: Marie Škárková GRATULUJEME !!!
LDO
Gratulujeme
„ Klapka Toure“.
Ve dnech 28. 4. -9 .5. 2019 se konala v Galerii Vaňkovka výstava filmových klapek v rámci 59. ročníku Zlínského filmového festivalu „ Klapka Toure“. Mezi nejlepšími vystavenými pracemi z vybraných čtyř brněnských ZUŠ, bylo 13 prací a z toho 4 práce oceněny z naší školy.
Talentové zkoušky VO
Studenti VO z ateliéru J. Křížové Barbora Kopečková IV. ročník II. stupně Ludmila Holíková IV. ročník II. stupně úspěšně vykonaly talentové zkoušky a jsou přijaty na Fakultu architektury VUT Brno, Poříčí a i na Fakultu architektury VUT Praha. GRATULUJEME !!!
Celostátní přehlídka komorních souborů
Svitavské komoření ZLATÉ PÁSMO pedagogické vedení: Ema Jedlička Gogová Gratulujeme !!!
XIII. Mezinárodní festival cimbálu
22. -26. května 2019 ve Valašském Meziříčí Gratulujeme Barboře Pokorné a Alexandře Pokorné, sl. učitelce Petře Martinkové za skvělé výsledky.
Zápis nových žáků
pro školní rok 2019/2020
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyč. nástrojů
Mimořádný úspěch 1.cena v Ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ped. vedení : Ema Jedlička Gogová GRATULUJEME !!!! 2. cena v Ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ped. vedení. Marie Škárková GRATULUJEME !!!!
LDO
Gratulujeme !!!
Ředitelské volno
9. a 10.5. 2019 je ředitelské volno. Škola bude uzavřena.
Mládí a Bohuslav Martinů
celostátní přehlídka 23. -26.4. 2019
LDO
Gratulujeme Melanii Mařanové z Literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa, seriálu České televize.
LDO
Gratulujeme Valentýně Volejníkové z Literárně dramatického oboru k získání role Katky, dcery Ondřeje Vetchého, v seriálu Pecháčci České televize.
25. ročník Heranovy violoncellové soutěže 2019
Město Ústí nad Orlicí a Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana udělují diplom Lukášovi Marečkoví 2. místo v III. kategorii GRATULUJEME !!!
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2019
Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádala ve dnech 4. - 7.dubna 2019 PRO BOHEMIA - 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže. Lukáš Mareček 2. cena v 2. kategorii violoncello Běla Jahodová 3. cena v 0. kategorii klavír GRATULUJEME !!!
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a