ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

 

Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny.

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 již proběhlo, kapacita je naplněna.
 
Pokud se kapacita uvolní , bude probíhat náhradní termín přijímacího řízení 
v pondělí  5. 9. 2022 od 13. 00 do 18.00 hodin.
 

V případě zájmu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku . 

 

 

Hodiny výuky hudební teorie a přípravných hudebních dovedností na školní rok 2022/2023.

Je nutné si vybrat jeden z termínů daného ročníku (den, čas) a zarezervovat si jej  v rezervačním systému na našich webových stránkách.

Jinak bude určen dítěti termín dle volné kapacity. Tento předmět je povinným předmětem v rámci hudebního oboru a to přípravné studium a studium I. stupně (1. – 7. ročník).   


Hudební teorie detašované pracoviště Chrlice


Výuka bude probíhat buď v úterý 15.50 až 16.35 hod., nebo v pátek 15. 00 - 15.45 hod.

Domluva v prvním týdnu měsíce září s paní učitelkou Čadeni nebo je možné zaslat rezervaci na email: info@zussmetanova.cz

 

 

 

 

Závěrečná skladba Galakoncertu školy

 

 

Vystoupení Velké CM s VUS Ondráš

 

 

Video z výstavy ZUŠ na Špilberku

 

 

Výtvarný obor - práce podzim 2021

 

 

Vánoční zpívání

 

 

Hudební pozdrav ze Smetanky

 

 

 

  

 Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu / očkování / prodělání nemoci. Výuka běží v běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor.  Vstup do školy je povolen rodičům, kteří čekají na své děti s tím, že mohou využít dvorní trakt - volný pohyb rodičů v ostatních částech budovy není povolen - pouze návštěva výuky po předchozí domluvě s pedagogem. Těšíme se na vás.

 

 

 

Jseš temperamentní? Máš rád rytmus? 

 

 

Zápis nových žáků 2021 aneb co se s námi můžete naučit a zažít 

 

 

 

CHCI TĚ SLYŠET!
Soutěžní výzva profesionálních hudebníků pro všechny hudebně nadané žáky. Vítězové se stanou našimi kolegy a společně natočíme novou píseň. Kája Křehlík - ze třídy pana učitele Ševčíka.
 

 

 

ONLINE GALERIE 3 

 

 

Hudba z pokojíčků 7 

 

 

Hudba z pokojíčků 6 

 

 

Jarní online hraní žáků ze třídy pana učitele Sedláře 

 

 

Vstupte do dalšího "sálu online galerie" žáků výtvarného oddělení.  

 

 

Hudba z pokojíčků 5 

 

 

Hudba z pokojíčků 4 

 

 

Bratři Otépci přejí krásné Velikonoce  

 

 

Koncert žáků přijatých na konzervatoř 

 

Zpříjemněte si sváteční jarní dny poslechem
1.části koncertu žáků přijatých na konzervatoř.
Představí se Magdalena Bártková(konzervatoř Brno - varhany) , Klára Ouředníková (konzervatoř Kroměříž - viola), Markéta Kolářová (konzervatoř Brno - herectví) a Lukáš Mareček (konzervatoř Brno - violoncello).                     

 

 

Sametový hlas violoncella 

Zaposlouchejte se do nádherných tónů violoncella.

Skladby A.Vivaldiho, C.Saint - Saënse a B.Martinů zazní v podání Alžběty Mottlové, Dorothey Mitášové a Lukáše Marečka 

 

 

 Umění z doby covidové.

Ani v distanční době naši žáci nezahálí - pojďte si je poslechnout.

 

Hudba a tanec z pokojíčků 

Ani v distanční výuce nezahálíme - pojďte se podívat .... 

 

 

 

Online galerie výtvarného oboru z  distanční výuky

 

 

 

Vážení rodiče,
jak už jistě víte ze sdělovacích prostředků, podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021                  do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole - výuka tedy i nadále pokračuje distanční formou.

Přejeme vám i vašim blízkým pevné zdraví a děkujeme za podporu vašich dětí          v uměleckém vzdělávání i této složité době. 

 

 

 

Naši violoncellisté si pro vás připravili vánoční dárek.

Stačí si jen sednout a zaposlouchat se.

Nechme se prosvětlit světlem upřímné dětské umělecké tvorby.

 

 

 

 

 

 

                      

 

  


Proč ne kroužek?

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.
KONCERT BRNĚNSKÝCH ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Naši školu reprezentovali : David Jurásek 5. ročník Petr Otépka SPD komorní hra, klavír a trubka ze třídy sl. Julínkové
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Mozartovy děti
Koncert sólistů 14. 6. 2022 v Besedním domě Naši školu reprezentoval Adam Trávníček - hra na housle. Blahopřejeme k nádhernému výkonu. Foto: Filharmonie Brno
Mozartovy děti 8. 6. 2022 Besední dům
Mozarte hrej ! Koncert pro školáky Naši školu reprezentovali: Vintíř Langášek , housle Jana Xu, Sára Medková, Matěj Hampl, Radek Topolanský, klavír Gratulujeme k nádherným výkonům !
Gratulujeme !!!
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na lidové nástroje, souborová a komorní hra lidových nástrojů se konalo 26. května v Mikulově.
Gratulujeme !!!
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na lidové nástroje, souborová a komorní hra lidových nástrojů se konalo 26. května v Mikulově.
Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!! Újezdská notička - 12. ročník houslové soutěže Matyáš Bednařík ze třídy paní učitelky Graffové 1. místo
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - TANEČNÍ OBORVÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VÝTVARNÝ OBOR Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023Střípky Jaroslava Juráška
Na soutěžní přehlídce Střípky Jaroslava Juráška získaly naše dvě cimbálové muziky pod vedením Kateřiny Kovaříkové ocenění společně s KVítka z Kaprálky. Gratulujeme a srdečně zveme v neděli v 15 hodin do KC Semilasso, kde kapely zahrají
Vernisáž akce ART DESIGN FASHION DAYS
„Slavnostní otevření nového vzdělávacího prostoru DESIGNLAB, nové návštěvnické zázemí a robotickou kavárnu. Součástí programu byl také exkluzivní módní happening modelů, které vznikly na workshopu pod vedením Liběny Rochové.“ Naši studenti byli mezi pozvanými a moc si to užili.
Klavírní duo
Klavírní duo reprezentovalo naši školu
Gratulujeme !!!
Magdaléně Cenkové Pianoforte per tutti stříbrné pásmo ve hře na klavír
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Heleně Mensové ze třídy paní učitelky Beaty Blaškové Zádrapové k získání 2. ceny v Ústřední kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v sólovém zpěvu.
Gratulujeme !!!
Pianoforte per tutti Oyuna Berdniková získala stříbrné pásmo ve 3. kategorii ve hře na klavír.
Gratulujeme !!!
Velká CM Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, si splnila sen zahrát si "Myjavák" s orchestrem Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ.
Gratulujeme k nádherným výkonům a výsledkům !!!
Krajské kolo národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na cimbál, dudy, komorní hra s cimbálem a hra souborů lidové hudby - ZUŠ Veselí nad Moravou 26. 4. 2022.
Gratulujeme !!!
Karlovarská růžička
Gratulujeme
Naši žáci a pedagogové - Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na cimbál. Ještě jednou gratulujeme k nádherným výsledkům.
Gratulujeme !!!
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na cimbál, dudy, komorní hru s cimbálem a hru souborů lidové hudby.
Výtvarný obor
Gratulujeme žákům výtvarného oboru k přijetí na SŠUD :
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na dechové nástroje - zobcové flétny.
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na dechové dřevěné nástroje.
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na bicí nástroje.
Gratulujeme
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve školním roce 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu.
Varhanní koncert
Všechny srdečně zveme.
Vystoupení žáků J. Kopuleté
Všechny srdečně zveme.
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR ve hře nadechové nástroje - zobcové flétny.
Gratulujeme našim žákům:
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje.
Gratulujeme našim žákům:
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu.
Gratulujeme našim žákům :
Gratulujeme !!!
Jakub Kačmár ze třídy pana učitele Macečka získal v okresním kole soutěže ZUŠ ČR 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ve hře na bicí nástroje.
Gratulujeme !!!
Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky Blaškové Zádrapové byla přijata na Konzervatoř J. Ježka - obor populární zpěv.
Gratulujeme !!!
Tomáš Jiřík ze třídy paní učitelky Suprunovich byl přijat na Konzervatoř Brno - obor herectví.
Gratulujeme
Helena Mensová ze třídy paní učitelky Beaty Blaškové Zádrapové byla přijata na Konzervatoř Brno obor zpěv.
Gratulujeme !!!
Jan Sitar ze třídy paní učitelky Šárky Jedličkové byl přijat na Konzervatoř Brno ve hře na klavír.
Gratulujeme Alexandře Pokorné k úspěchu v soutěži Zlatý oříšek.
Dredatá cimbalistka, nadaná baletka i otužilý rybář. Poznejte vítěze Zlatého oříšku 2021
Mladí brněnští synfonikové - gratulujeme
Naši školu budou na koncertě reprezentovat: Anna Kozáková - violonceloo ze třídy paní učitelky Vackové Adam Trávníček - ze třídy pana učitele Kovaříka
Gratulujeme Alexandře Pokorné k úspěchu v soutěži Zlatý oříšek.Mezinárodní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15- ti let.
Gratulujeme !!!
International Yong Talent Festival
Gratulujeme !!!!
Gratulujeme
Františkovi Vlasákovi ze třídy slečny učitelky Kristýny Vrbovské k získání čestného uznání v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek - celostátní kolo.
Gratulujeme
Radkovi Topolanskému z třídy Sáry Medkové k přijetí na konzervatoř v Brně v oboru skladba. Talentové zkoušky vykonal s plným počtem bodů -byli jen 2 takoví studenti.
Gratulujeme
Tetiiane Sarapine k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Martině Pirochtové ze třídy paní učitelky M. Škárkové k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na příčnou flétnu.
Gratulujeme k přijetí na Konzervatoř Brno
Dominice Damborské ze třídy B. Blaškové Zádrapové - hudebně dramatický obor.
Gratulujeme
Vernisáž k výstavě zahájila naše žačka Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky B. Blaškové Zádrapové. Přesně 10. června uplyne 180 let od pořízení nejstarší dochované reportážní fotografie – daguerrotypie Bedřicha Franze. Blíží se velká událost! Světový unikát bude už brzy představen na Špilberku. Citlivost tohoto historického snímku jej nedovoluje dlouhodobě vystavit. K vidění proto bude v hranolové věži pouhé tři dny, poté ji nahradí novodobá daguerrotypie pořízená ze stejného místa jako v roce 1841. Snímek průvodu slavnosti Božího těla na Zelném trhu vlastní ve svých sbírkách Muzeum města Brna a vystaví ho vůbec poprvé. Nenechte si ujít tento výjimečný okamžik! Od 11. do 13. června 2021
Koncert Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie.Gratulujeme
Anně Varvařovské k zlatému pásmu v 0. kategorii ve hře na klavír. Pianoforte per tutti
Gratulujeme
Gratulujeme Kateřině Sedláčkové z literárně dramatického oboru k získání role v seriálu České televize Tajemství pana M. Konkurzu se zúčastnilo 7000 dětí.
Gratulujeme
Gratulujeme Tatianě Sarapine ze třídy paní učitelky Evy Muller k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Cimbalfest 21
14. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí, interpretační soutěž.
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.