ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

 

 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022 zahájen.

Více informací  v aktualitách.

 

 

Zápis nových žáků 2021 aneb co se s námi můžete naučit a zažít 

 

 

 

Hudba z pokojíčků 7 

 

 

Hudba z pokojíčků 6 

 

 

Jarní online hraní žáků ze třídy pana učitele Sedláře 

 

 

Vstupte do dalšího "sálu online galerie" žáků výtvarného oddělení.  

 

 

Hudba z pokojíčků 5 

 

 

Hudba z pokojíčků 4 

 

 

Bratři Otépci přejí krásné Velikonoce  

 

 

Koncert žáků přijatých na konzervatoř 

 

Zpříjemněte si sváteční jarní dny poslechem
1.části koncertu žáků přijatých na konzervatoř.
Představí se Magdalena Bártková(konzervatoř Brno - varhany) , Klára Ouředníková (konzervatoř Kroměříž - viola), Markéta Kolářová (konzervatoř Brno - herectví) a Lukáš Mareček (konzervatoř Brno - violoncello).                     

 

 

Sametový hlas violoncella 

Zaposlouchejte se do nádherných tónů violoncella.

Skladby A.Vivaldiho, C.Saint - Saënse a B.Martinů zazní v podání Alžběty Mottlové, Dorothey Mitášové a Lukáše Marečka 

 

 

 Umění z doby covidové.

Ani v distanční době naši žáci nezahálí - pojďte si je poslechnout.

 

Hudba a tanec z pokojíčků 

Ani v distanční výuce nezahálíme - pojďte se podívat .... 

 

 

 

Online galerie výtvarného oboru z  distanční výuky

 

 

 

Vážení rodiče,
jak už jistě víte ze sdělovacích prostředků, podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021                  do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole - výuka tedy i nadále pokračuje distanční formou.

Přejeme vám i vašim blízkým pevné zdraví a děkujeme za podporu vašich dětí          v uměleckém vzdělávání i této složité době. 

 

 

 

Naši violoncellisté si pro vás připravili vánoční dárek.

Stačí si jen sednout a zaposlouchat se.

Nechme se prosvětlit světlem upřímné dětské umělecké tvorby.

 

 

 

 

 

 

                      

 

  


Proč ne kroužek?

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Koncert žáků
14. 6. 2021, v 19:00 Kostel Nejsvětejšího Srdce Páně, Brno - Husovice
Koncert žáků
26. 5. 2021, v 18:00 Červený kostel, Komenského nám. 2
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Absolventský koncert
16. 6. 2021, v 17.00 hodin Radnice, Dominikánská 2
MAP II
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Základní umělecké školy
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
informace k výuce od 12.4.2021
důležité
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022
Chceš rozvíjet svůj talent? Přijď mezi nás!
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.