ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

 

MŠMT ČR na svých webových stránkách zveřejnilo doplňují informace k rizikovosti a podmínky, na základě kterých může ředitel školy umožnit pokračování výuky na dálku.

 

 

  • Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.

 

  • vyšší míra rizika: Hudební obor – zpěv a dechové nástroje; Taneční a literárně dramatický obor

 

  • nižší míra rizika: Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj; Výtvarný obor 

 

 

 

U studijních zaměření nebo vyučovacích předmětů, které při daném počtu zapsaných žáků nelze z hygienických, prostorových nebo personálních důvodů realizovat v budově konkrétní ZUŠ, může ředitel umožnit úpravu způsobu výkonu pracovních povinností pedagoga, a to například zajištěním vzdělávání na dálku. 

 

 

 

 

 INFORMACE K VÝUCE OD 11. 5. 2020

 

 Vážení rodiče, milí žáci,

 MŠMT nám zaslalo dokument Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Tento materiál stanovuje provozní podmínky ZUŠ. Vzdělávání žáků prezenční i distanční formou studia nadále zůstává dobrovolné. V závislosti na usnesení vlády i nadále nebudou konány žádné koncerty, výstavy, představení a veškeré aktivity pro veřejnost do odvolání.

 

Na webových stránkách v dokumentech ke stažení je umístěno čestné prohlášení                   o neexistenci virového infekčního onemocnění. Prosíme       o vytištění, vyplnění a podepsání . Při první návštěvě školy donese žák svému pedagogovi. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Organizace výuky od 11. 5. 2020

 

 HUDEBNÍ OBOR

· prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole) bude realizována individuální výuka · prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole) bude realizována výuka  dvou žáků  v hodině

· kolektivní výuka: HT - Hudební teorie, Komorní hra, Souborová hra, Sborový zpěv a korepetice bude pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole).

 

VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Na základě zvážení hygienických a provozních podmínek vydaných MŠMT pro realizaci výuky  prezenční formou, není možno pro všechny zúčastněné žáky zajistit bezpečné vzdělávání. Vzhledem  k tomu bude výuka nadále pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole).

 

 V zájmu zachování protiepidemiologických a hygienických požadavků si škola vyhrazuje nárok  na vpuštění do prostor školy pouze těm žákům, kteří nevykazují zdravotní potíže spojené  s koronavirovou pandemií. Přítomnost rodičů ve výuce nebude povolena v zájmu zachování epidemiologických a hygienických požadavků spojené s koronavirovou pandemií.

Ve společných prostorách budou mít žáci povinnost nosit roušku,        ve výuce dle rozhodnutí pedagoga.

Při vstupu do školy si musí vydesinfikovat ruce – stojan s desinfekcí před školou.

Děkujeme za vzájemnou spolupráci a pochopení neobvyklé situace.

 

Petr Karas, ředitel školy

 

Informace k zápisu nových žáků jsou uveřejněny v aktualitách. 

 

 

 Možnost distanční formy zápisu.

 

 

Vážení rodiče,

  chci Vám poděkovat za spolupráci s pedagogy ZUŠ Brno, Smetanova  během distanční výuky.

Společně nalézáte nejschůdnější způsoby uměleckého růstu

Vašich dětí.

 

Ještě jednou s poděkováním

Petr Karas

ředitel školy

 

 

  

 

 

  

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

 


Proč ne kroužek?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Varhanní koncert
22.6.2020 Kostel Nejsvětějšího Srdce páně v Brně Husovicích 19.00 hodin
Distanční forma zápisu
informace
Obvyklá forma zápisu
informace
Gratulujeme i našim pedagogům !
Okresní kolo Brno - město ve hře na smyčcové nástroje
DŮLEŽITÉ INFORMACE koronavirusGratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na klavír. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na kytaru. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na kytaru.
Gratulujeme žákům : Šimon Káňa - 2. cena ZUzana Vítková - 3. cena Jan Havlásek - 3. cena
Informace školy ke koronaviru
důležité
Gratulujeme !!!Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Karlovarský skřivánek 2020
XXV. ročník pěvecké soutěže Regionální kolo Brno- město Blahopřejeme Daniely Majerové k 1. místu v kategorii C
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Jany Kopulety k příjmutí na Divadelní fakultu -Akedemii múzických umění v Praze.
Gratulujeme
Zdislavě Jurečkové
Gratulujeme !!!
Alexandr Klement ze třídy paní učitelky Marečkové vystoupí sólově ve hře na klavír 26.1. 2020 na Benefičním koncertě Magdalény Kožené ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Střípky Jaroslava Juráška 2019
Gratulujeme k 1. místu na soutěžní přehlídce Střípky Jaroslava Juráška 2019 - Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Magický klavír v proměnách času
VIII. Mezinárodní opavský klavírní festival Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Kavanové.
LDO
Gratulujeme Jarkovi Jasinkovi z naší dramky k natáčení Terčiného zvířecího světa. Česká televize, díl 20.11. 2019.
Amadeus 2019
Velikánská gratulace Alexandrovi Klementovi ze třídy paní učitelky Ireny Marečkové k uděleným cenám: