ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

 

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8,

příspěvková organizace

 

Přijímací řízení prodlouženo do 14.6.2019.

Zájemce budeme informovat o termínech zápisu.

 
 
HLEDÁME  PANÍ  NA ÚKLID. 

VÍCE INFORMACÍ  NA ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY. 

 

 

Jedinečná šance výuky na trombon - pozoun.

Výuku povede sólo trombonista Filharmonie Brno Mgr., MgA. Jaroslav Zouhar.

Video k výuce :

https://www.youtube.com/watch?v=caBS7M3Z64Q&feature=youtu.be 

 

Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.
 
1. Přihláška
 
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška.
Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. dubna 2019.
 
Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10. 5. 2019. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.
 
Je potřeba si zarezervovat datum a čas talentové zkoušky : 
Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu. Rezervace je možná i po telefonu.
Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 1.4.2019,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis
 
První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2019/2020  proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova
v měsíci květnu a to ve dnech  :
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
14. a 15. 5. 2019     17.00 – 19.30  hod.
21. a 22. 5. 2019      17.00 – 19.30 hod. 
 
 
Literárně dramatický obor
Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘÍJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.
 
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
od 29. 5. 2019.
 
Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2019 dovrší 5 let a starší.
 
Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.
 
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 
Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 29.5.2019  informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 06.6.2019
 
Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by
z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.
 
Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.
Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.
Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.
 
4. Talentová zkouška
Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.
 
Hudební obor :
 
A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 
B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 
C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 
D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 
Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 
Výtvarný obor
 
A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 
Taneční obor
 
A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.
 
 
 Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.
 
1. Přihláška
 
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška. Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. dubna 2019.
 
Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10. 5. 2019. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.
 
Je potřeba si zarezervovat datum a čas talentové zkoušky : 
Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu. Rezervace je možná i po telefonu.
Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 1.4.2019,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis
 
První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2019/2020  proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova
v měsíci květnu a to ve dnech  :
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
14. a 15. 5. 2019     17.00 – 19.30
21. a 22. 5. 2019      17.00 – 19.30
 
 
Literárně dramatický obor
Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘÍJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.
 
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
od 29. 5. 2019.
 
Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2019 dovrší 5 let a starší.
 
Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.
 
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 
Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 29.5.2019  informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 06.6.2019
 
Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by
z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.
 
Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.
Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.
Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.
 
4. Talentová zkouška
Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.
 
Hudební obor :
 
A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 
B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 
C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 
D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 
Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 
Výtvarný obor
 
A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 
Taneční obor
 
A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.
 
 
 
 
  
 
  

 

 
 
  
 
  

 

  

 

 

 

  

Všichni rodiče věří, že jejich dítě je talentované. A mají pravdu! Ptáte se, proč tedy z dětí nevyrůstají výhradně věhlasní herci, malíři, zpěváci a tanečníci? Protože každý vrozený talent je třeba rozvíjet a kultivovat. Znal by svět Wolfganga Amadea Mozarta, kdyby otec synovo nadání nepodporoval od útlého dětství?

 


Proč ne kroužek?

ZUŠ Smetanova 8

Kolektivní systém "kroužků" neumožňuje věnovat se každému dítěti dost individuálně a nadějný talent se v něm často rozmělní a ztratí v davu. Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Fundovaný pedagog, který je sám aktivním umělcem a autoritou v oboru, usnadní svému žákovi cestu k cíli. A nedovolí mu zabloudit ve slepých uličkách nápodoby průměru.

 

Je ZUŠ Smetanova vhodná příprava pro další umělecká studia?
Prestiž školy stojí na pevných základech půlstoletí průkazných výsledků. Řada absolventů ZUŠ Smetanova úspěšně pokračuje ve studiu zvoleného oboru na úrovni středních a vysokých škol. Mnozí se profesionálně etablovali a šíří dobré jméno české kultury doma i ve světě.

 

Má výuka ZUŠ praktické využití?
Zatímco z běžné školy jsou děti zvyklé spíše na pasivní přijímání informací ("memorování"), ZUŠ nabízí protiváhu. Naučí své posluchače aktivně spoluvytvářet a prožívat předmět výuky, obohacovat ho jedinečným citovým vkladem. Dítě, které je zvyklé veřejně vystupovat, aktivně komunikovat a hledat kreativní řešení, se ve světě neztratí. Získá naopak náskok před ostatními a rozšíří si životní rozhled.

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ
Hra na trombon - pozoun
Nově otevřený obor.
Zápis nových žáků
Přijímací řízení prodlouženo do 14.6.2019. Zájemce budeme informovat o termínech zápisu.
Hledáme paní na úklid
HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID. VÍCE INFORMACÍ NA ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY.
ZUŠ OPEN 2019
Všechny srdečně zveme na ZUŠ OPEN 2019. Naši školu budou reprezentovat žáci ze třídy Jany Kopulety - muzikálový zpěv.
MOZARTOVY DĚTI 2019
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA Májový benefiční koncert "Nejcennější dar"
VII. Žákovský koncert
Všechny srdečně zveme.
Zápis nových žáků
pro školní rok 2019/2020
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyč. nástrojů
Mimořádný úspěch 1.cena v Ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ped. vedení : Ema Jedlička Gogová GRATULUJEME !!!!
LDO
Gratulujeme !!!
Májový kytarový podvečer
Všechny srdečně zveme.
Ředitelské volno
9. a 10.5. 2019 je ředitelské volno. Škola bude uzavřena.
Absolventský koncert
POZOR ZMĚNA - KONCERT ZAČÍNÁ V 15.30 HOD. Všechny srdečně zveme.
Mládí a Bohuslav Martinů
celostátní přehlídka 23. -26.4. 2019
LDO
Gratulujeme Melanii Mařanové z Literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa, seriálu České televize.
LDO
Gratulujeme Valentýně Volejníkové z Literárně dramatického oboru k získání role Katky, dcery Ondřeje Vetchého, v seriálu Pecháčci České televize.
25. ročník Heranovy violoncellové soutěže 2019
Město Ústí nad Orlicí a Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana udělují diplom Lukášovi Marečkoví 2. místo v III. kategorii GRATULUJEME !!!
Srdečně Vás zveme na Koncert z díla Leoše Janáčka.
11.4.2019, Koncertní sál ZUŠ 17:00
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2019
Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádala ve dnech 4. - 7.dubna 2019 PRO BOHEMIA - 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže. Lukáš Mareček 2. cena v 2. kategorii violoncello Běla Jahodová 3. cena v 0. kategorii klavír GRATULUJEME !!!
Gratulujeme dětem z naší dramky :
Sáře Caine Petrovi Ada Valentýně Volejníkové Adamu Beranovi Anně Krejčířové k postupu do druhého kola seriálu s Ondřejem Vetchým. Přejeme jim hodně štěstí !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ MŠMT ČR pro školní rok 2018/2019 v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
1. cena s postupem /ne/ flusteto ( M. Pirochtová, O. Nedorost, K. Kleiblová, E. Hubatková) ped. vedení M. Škárková Věková kategorie : IV Gratulujeme k postupu do ústředního kola !!!!!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR, vyhlášené MŠMT pro školní rok 2018/2019 v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
1. cena s postupem Klavírní trio ( A. Trávníček, P. Koudelka, A. E. Munzarová) ped. vedení E. Jedlička - Gogová Věková kategorie : III Gratulujeme k postupu do ústředního kola !!!!
3. ročník celostátní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny ZUŠ Příbor 28. -29. března 2019
Gratulujeme Davidovi Juráskovi k zlatému pásmu v 2. kategorii (ze třídy sl. Julínkové), Alexandru Klementovi k zlatému pásmu ve 3. kategorii + zvláštní ocenění poroty za interpretaci skladby (ze třídy pí. Marečkové) Anastazii Zoubkové k bronzovému pásmu v 2. kategorii, Alžbětě Šmýdové a Zuzaně Buchtové k stříbrnému pásmu v 1. kategorii v čtyřruční hře ( ze třídy pí. Kavanové).
VII. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2019
VII. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2019 Gratulujeme Vintířovi Langáškovi k 2. ceně, v druhé kategorii, ze třídy pana učitele Dušana Kovaříka
Gratulujeme
Tomáš Dalecký ze třídy J. Kopulety bude hrát hlavní roli Romea v připravované inscenaci Romeo a Julie v MDB. Gratulujeme
Okresní kolo ZUŠ MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Gratulujeme k 2. ceně Royal Princess Quartet (N. Marková, V. Pilerová, K. Halámková, R. Kubíčková)
Okresní kolo ZUŠ MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Gratulujeme 1. ceně s postupem ne/flusteto/ (M. Pirochtová, O. Nedorost, K. Kleiblová, E. Hubatková)
LDO
Gratulujeme Míšovi Šamalíkovi ze třídy slečny Ševelové k natáčení Terčiného zvířecího světa. ČESKÁ TELEVIZE,dil 20.2.2019
Institut Gustava Mahlera Praha
Institut Gustava Mahlera Praha uděluje Lukáši Marečkovi 1. cenu v III. kategorii Violoncellové soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2019. Gratulujeme
Konzervatoř Brno
Gratulujeme Vladimíru Dirdovi ze třídy pana učitele Kopkáše k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na kytaru.
LES CLÉS D'OR
která se konala poprvé v České republice, v Praze - termín byl stanoven na 27.1.2019.
Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2019
Gratulujeme Lukáši Marečkovi k získání 2. ceny v Mezinárodní soutěži - The 13 th Jan Vychytil International Cello Competition . Soutěž se konala ve dnech 17 -20. ledna 2019 v Praze.
VII. MEZINÁRODNÍ OPAVSKÝ KLAVÍRNÍ FESTIVAL
Dne 22.11.2018 se konal Magický klavír v proměnách času a to v aule Církevní konzervatoře německého řádu. Gratulujeme Zuzaně Buchtové, Sophii Chodákové, Běle Jahodové za úspěšnou reprezentaci školy.
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a
Manýra ansábl
Dne 4.10.2018 proběho natáčení pro Český rozhlas
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Děkujeme.