ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Kontakt


Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
Smetanova 8
602 00 Brno

tel.: +420 724 911 834  vrátnice školy
tel.: +420 541 213 451  vrátnice školy
tel.: +420 541 213 570  sekretariát školy


e-mail: info@zussmetanova.cz

číslo účtu

35-9227480257/0100

IČO školy : 00400963

 facebookové stránky : https://www.facebook.com/zussmetanova/

Zřizovatel :

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

 

 

Facebooková stránka Cimbálové muziky ZUŠ, Brno, Smetanova 8

https://www.facebook.com/pages/Cimb%C3%A1lov%C3%A1-muzika-ZU%C5%A0-Smetanova-Brno/460238434048498?ref=hl

Facebooková stránka WRAA DAP BAND

 https://www.facebook.com/#!/wraadapband?fref=ts

 

 

 

.