ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Informace k zápisu

 

 Povedou Tě lety prověření pedagogové, mladí ambiciózní studenti vysokých škol, ale také členové Filharmonie Brno, pedagogové působící na JAMU a Konzervatoři Brno.

 

                                                    Zápis žáků pro školní rok 2022 – 2023

 

 Termíny

hudební obor :

 9. 5. 2022      15.00 - 19.00 hod.

11. 5. 2022     15.00 - 19.00 hod.

13. 5 . 2022    15.00 - 19.00 hod.

 

nehudební obor:

13. 5. 2022     14.00 - 19.00 hod.

18. 5. 2022      18.45 - 19.45 hod.

19. 5, 2022      14.00 - 15.30 hod.

20. 5. 2022      14.00 - 19.00 hod.   

 

1. Přijímací řízení

Podmínkou pro zápis do ZUŠ je vyplněná přihláška , která je  umístěná na www stránkách  školy v sekci MENU.
 
Rerzervace termínu v našem rezervačním systému v sekci menu. 
 
Uchazeč se dostaví 5. minut před zvoleným časem v rezervačním systému. 
 
Žáci se k přijímacímu řízení mohou hlásit od věku : žáci, kteří dosáhnou v září 5- ti let (do přípravného studia)
                                                                                  žáci od 7. let základní studium I. stupeň
                                                                                  žáci od 14. let základní studiu II. stupeň    
 
2. Talentová zkouška
 
Talentová zkouška je  nedílnou součástí zápisu nových žáků ke studiu a je koncipována v rozsahu přiměřenému věku uchazeče o studium.  Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni. 
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení zápisu žáků ke studiu ve školním roce 2022/2023 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy.
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 Po ukončení zápisu nových žáků  ( nejpozději do 25. 5. 2022) ,bude přijatým  uchazečům o studium  zaslán emailem informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání na první pololetí školního roku 2022/2023.
 
 
 
 
TALENTOVÁ ZKOUŠKA :
Hudební obor :
 A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, sociální, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 Výtvarný obor
 A. Výtvarné předpoklady
Uchazeč přiese domácí práce ( 3. až 5 kusů, pokud možno různými technikami), přičemž jedna z nich je na zadané téma:
 
pro děti od 5. let do 8. let : čarovný les
pro děti od  8. let : pohled z okna či můj pokoj
(vše libovolnou technikou)
 
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
 
 Taneční obor
 A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod. K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor .
 
 
AKTUÁLNĚ
I.Žákovský koncert
Srdečně zveme všechny příznivce na I. Žákovský koncert naší školy dne 19. 10. 2022 v 18. 00 hodin, koncertní sál školy.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Rozvrh hudební teorie na školní rok 2022/2023 aHrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023