ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Informace k zápisu

 

 Povedou Tě lety prověření pedagogové, mladí ambiciózní studenti vysokých škol, ale také členové Filharmonie Brno, pedagogové působící na JAMU a Konzervatoři Brno.

 

                                                    Zápis žáků pro školní rok 2022 – 2023

 

 Termíny

hudební obor :

 9. 5. 2022      15.00 - 19.00 hod.

11. 5. 2022     15.00 - 19.00 hod.

13. 5 . 2022    15.00 - 19.00 hod.

 

nehudební obor:

13. 5. 2022     14.00 - 19.00 hod.

18. 5. 2022      18.45 - 19.45 hod.

19. 5, 2022      14.00 - 15.30 hod.

20. 5. 2022      14.00 - 19.00 hod.   

 

1. Přijímací řízení

Podmínkou pro zápis do ZUŠ je vyplněná přihláška , která je  umístěná na www stránkách  školy v sekci MENU.
 
Rerzervace termínu v našem rezervačním systému v sekci menu. 
 
Uchazeč se dostaví 5. minut před zvoleným časem v rezervačním systému. 
 
Žáci se k přijímacímu řízení mohou hlásit od věku : žáci, kteří dosáhnou v září 5- ti let (do přípravného studia)
                                                                                  žáci od 7. let základní studium I. stupeň
                                                                                  žáci od 14. let základní studiu II. stupeň    
 
2. Talentová zkouška
 
Talentová zkouška je  nedílnou součástí zápisu nových žáků ke studiu a je koncipována v rozsahu přiměřenému věku uchazeče o studium.  Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni. 
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení zápisu žáků ke studiu ve školním roce 2022/2023 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy.
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 Po ukončení zápisu nových žáků  ( nejpozději do 25. 5. 2022) ,bude přijatým  uchazečům o studium  zaslán emailem informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání na první pololetí školního roku 2022/2023.
 
 
 
 
TALENTOVÁ ZKOUŠKA :
Hudební obor :
 A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, sociální, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 Výtvarný obor
 A. Výtvarné předpoklady
Uchazeč přiese domácí práce ( 3. až 5 kusů, pokud možno různými technikami), přičemž jedna z nich je na zadané téma:
 
pro děti od 5. let do 8. let : čarovný les
pro děti od  8. let : pohled z okna či můj pokoj
(vše libovolnou technikou)
 
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
 
 Taneční obor
 A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod. K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor .
 
 
AKTUÁLNĚ
Koncert klavírního oddělení
30. 1. 2023 18.00 hodin, koncertní sál školy
Gratulujeme !!!
Výtvarný obor
Gratulujeme
Na slavnostním Novoročním koncertě v rámci Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí vystoupila žákyně naší školy Eva Valešová. 15. ledna 2023 na úvod koncertu Moravského klavírního tria zahrály žákyně ZUŠ - Adéla Kubíčková, housle (ZUŠ V. Meziříčí, p. uč. H. Bednaříková) a Eva Valešová, klavír (ZUŠ Smetanova, Brno, p. uč. B. Kavanová) Dívky sklidily velký potlesk publika.
Gratulujeme !!!
Jan Rubeš a Anna Krejčířová postoupili do druhého kola v přijímacím řízení na herectví, Konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Na Slavnostním adventním koncertě brněnských ZUŠ v Červeném kostele reprezentovali naši školu žáci ze třídy I. Vackové, B. Blaškové, D. Kovaříka a D. Štrunce.
Gratulujeme !!!
Petr Horký ze třídy Karolíny Ševelové hraje v Městském divadle Brno v představení Matilda roli Bohouše.
Terčin zvířecí svět
Gratulujeme Jakubovi Svobodovi k natáčení Terčiného zvířecího světa.
10. ročníku Mezinárodního klavírního festivalu “Magický klavír v proměnách času”
se za naši školu zúčastnili klavíristé ze třídy B.Kavanové: Václav Buchta, 1.r., Lucie Hrbková, 3.r. a duo Zuzana Buchtová - Alžběta Šmýdová. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci v Opavě! Lucie Hrbková, 3.r., interpretovala 2 skladby Petra Hanouska, na snímku je s panem skladatelem, který byl s jejím provedením spokojen.
Amadeus
Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let. Anna Varvařovská, II. kategorie, ze třídy paní učitelky I. Marečkové čestné uznání Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Veronice Polachové z literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa.
MenArt
stipendijní akademie uměleckého vzdělávání Dne 19. 11. 2022 proběhl hudební seminář s Radkou Fišarovou a Pavlem Borským. Za naši školu se zúčastnili paní učitelka Kseniya Suprunovich se žáky - Tomáš Jiřík, Sára Krejčířová a Eva-Mária Tesařová.
Pěvecká soutěž Lyra 2022
Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
14. 11. 2022 KIDS DAY Vystoupení naší Cimbálové muziky pod vedením Kateřiny Kovaříkové při příležitosti představení kultury jednotlivých států EU. Vídeň - Vienna Business School
16. Světový cimbálový kongres
Dne 28. 10. 2022 Barbora Pokorná, Alexandra Pokorná a Jan Dojčán ze třídy pana učitele Dalibora Štrunce vystoupily na 16. Světovém cimbálovém kongrese, který se konal ve Velkém Meziříčí.
Gratulujeme !!!
7. 11. 2022 Vystoupí naše Cimbálová muzika pod vedením Kateřiny Kovaříkové na Mezinárodním setkání akademiků u příležitosti předsednictví ČR v radě EU.
X. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2022.
Gratulujeme žákům ze třídy pana učitele Kovaříka : 1. kategorie Langášek Vít 2. cena , 3. kategorie Lanášek Vintíř 2. cena
Gratulujeme
Veronice Polachové k natáčení Terčiného zvířecího světa.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Hrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.