ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Informace k zápisu

 

 Povedou Tě lety prověření pedagogové, mladí ambiciózní studenti vysokých škol, ale také členové Filharmonie Brno, pedagogové působící na JAMU a Konzervatoři Brno.

 

                                                    Zápis žáků pro školní rok 2022 – 2023

 

 Termíny

hudební obor :

 9. 5. 2022      15.00 - 19.00 hod.

11. 5. 2022     15.00 - 19.00 hod.

13. 5 . 2022    15.00 - 19.00 hod.

 

nehudební obor:

13. 5. 2022     14.00 - 19.00 hod.

18. 5. 2022      18.45 - 19.45 hod.

19. 5, 2022      14.00 - 15.30 hod.

20. 5. 2022      14.00 - 19.00 hod.   

 

1. Přijímací řízení

Podmínkou pro zápis do ZUŠ je vyplněná přihláška , která je  umístěná na www stránkách  školy v sekci MENU.
 
Rerzervace termínu v našem rezervačním systému v sekci menu. 
 
Uchazeč se dostaví 5. minut před zvoleným časem v rezervačním systému. 
 
Žáci se k přijímacímu řízení mohou hlásit od věku : žáci, kteří dosáhnou v září 5- ti let (do přípravného studia)
                                                                                  žáci od 7. let základní studium I. stupeň
                                                                                  žáci od 14. let základní studiu II. stupeň    
 
2. Talentová zkouška
 
Talentová zkouška je  nedílnou součástí zápisu nových žáků ke studiu a je koncipována v rozsahu přiměřenému věku uchazeče o studium.  Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni. 
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení zápisu žáků ke studiu ve školním roce 2022/2023 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy.
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 Po ukončení zápisu nových žáků  ( nejpozději do 25. 5. 2022) ,bude přijatým  uchazečům o studium  zaslán emailem informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání na první pololetí školního roku 2022/2023.
 
 
 
 
TALENTOVÁ ZKOUŠKA :
Hudební obor :
 A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, sociální, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 Výtvarný obor
 A. Výtvarné předpoklady
Uchazeč přiese domácí práce ( 3. až 5 kusů, pokud možno různými technikami), přičemž jedna z nich je na zadané téma:
 
pro děti od 5. let do 8. let : čarovný les
pro děti od  8. let : pohled z okna či můj pokoj
(vše libovolnou technikou)
 
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
 
 Taneční obor
 A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod. K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor .
 
 
AKTUÁLNĚ
Galakoncert školy
Srdečně Vás zveme na Galakoncert naší školy. 9. 6. 2022 v 18.00 hodin, koncertní sál Besedního domu. Cena vstupného: dospělý 200 Kč, dítě do 15-ti let 50 Kč.
Žákovský koncert žáků.
25. 5. 2022 koncertní sál školy. 18.00 hodin
Májový kytarový koncert
24. 5. 2022 koncertní sál ZUŠ, 16.30 hod.
Střípky Jaroslava Juráška
Naši školu reprezentují Malá a Velká CM.
Taneční koncert
Srdečně zveme na Taneční koncert naší školy.
Gratulujeme !!!
Magdaléně Cenkové Pianoforte per tutti stříbrné pásmo ve hře na klavír
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Heleně Mensové ze třídy paní učitelky Beaty Blaškové Zádrapové k získání 2. ceny v Ústřední kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v sólovém zpěvu.
Gratulujeme !!!
Pianoforte per tutti Oyuna Berdniková získala stříbrné pásmo ve 3. kategorii ve hře na klavír.
Gratulujeme !!!
Velká CM Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, si splnila sen zahrát si "Myjavák" s orchestrem Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ.
Gratulujeme k nádherným výkonům a výsledkům !!!
Krajské kolo národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na cimbál, dudy, komorní hra s cimbálem a hra souborů lidové hudby - ZUŠ Veselí nad Moravou 26. 4. 2022.
Gratulujeme !!!
Karlovarská růžička
Výtvarný obor _Velikonoce na ŠpilberkuGratulujeme
Naši žáci a pedagogové - Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na cimbál. Ještě jednou gratulujeme k nádherným výsledkům.
Gratulujeme !!!
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na cimbál, dudy, komorní hru s cimbálem a hru souborů lidové hudby.
Výtvarný obor
Gratulujeme žákům výtvarného oboru k přijetí na SŠUD :
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na dechové nástroje - zobcové flétny.
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na dechové dřevěné nástroje.
Gratulujeme !!!
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na bicí nástroje.
Gratulujeme
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve školním roce 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu.
Varhanní koncert
Všechny srdečně zveme.
Vystoupení žáků J. Kopuleté
Všechny srdečně zveme.
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR ve hře nadechové nástroje - zobcové flétny.
Gratulujeme našim žákům:
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje.
Gratulujeme našim žákům:
Okresní kolo soutěže MŠMT ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu.
Gratulujeme našim žákům :
Vernisáž výstavy výtvarného oboru na Špilberku 24. 02. 2022.Gratulujeme !!!
Jakub Kačmár ze třídy pana učitele Macečka získal v okresním kole soutěže ZUŠ ČR 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ve hře na bicí nástroje.
Gratulujeme !!!
Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky Blaškové Zádrapové byla přijata na Konzervatoř J. Ježka - obor populární zpěv.
Gratulujeme !!!
Tomáš Jiřík ze třídy paní učitelky Suprunovich byl přijat na Konzervatoř Brno - obor herectví.
Gratulujeme
Helena Mensová ze třídy paní učitelky Beaty Blaškové Zádrapové byla přijata na Konzervatoř Brno obor zpěv.
Gratulujeme !!!
Jan Sitar ze třídy paní učitelky Šárky Jedličkové byl přijat na Konzervatoř Brno ve hře na klavír.
Gratulujeme Alexandře Pokorné k úspěchu v soutěži Zlatý oříšek.
Dredatá cimbalistka, nadaná baletka i otužilý rybář. Poznejte vítěze Zlatého oříšku 2021
Mladí brněnští synfonikové - gratulujeme
Naši školu budou na koncertě reprezentovat: Anna Kozáková - violonceloo ze třídy paní učitelky Vackové Adam Trávníček - ze třídy pana učitele Kovaříka
Gratulujeme Alexandře Pokorné k úspěchu v soutěži Zlatý oříšek.Velká cimbálová muzika
V Radiu Proglas jsme v rámci první frekvence připravovaného CD Velké cimbálové muziky ZUŠ Smetanova natočili Šarišské tance, Myjavský tanec a píseň Rosička na trávu sedá, vše pod vedením zvukového mistra Pavla Kunčara a hudební režie Kateřiny Kovaříkové a Dušana Kovaříka.
Mezinárodní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15- ti let.
Gratulujeme !!!
International Yong Talent Festival
Gratulujeme !!!!
Gratulujeme
Františkovi Vlasákovi ze třídy slečny učitelky Kristýny Vrbovské k získání čestného uznání v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek - celostátní kolo.
Gratulujeme
Radkovi Topolanskému z třídy Sáry Medkové k přijetí na konzervatoř v Brně v oboru skladba. Talentové zkoušky vykonal s plným počtem bodů -byli jen 2 takoví studenti.
Gratulujeme
Tetiiane Sarapine k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Martině Pirochtové ze třídy paní učitelky M. Škárkové k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na příčnou flétnu.
Gratulujeme k přijetí na Konzervatoř Brno
Dominice Damborské ze třídy B. Blaškové Zádrapové - hudebně dramatický obor.
Gratulujeme
Vernisáž k výstavě zahájila naše žačka Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky B. Blaškové Zádrapové. Přesně 10. června uplyne 180 let od pořízení nejstarší dochované reportážní fotografie – daguerrotypie Bedřicha Franze. Blíží se velká událost! Světový unikát bude už brzy představen na Špilberku. Citlivost tohoto historického snímku jej nedovoluje dlouhodobě vystavit. K vidění proto bude v hranolové věži pouhé tři dny, poté ji nahradí novodobá daguerrotypie pořízená ze stejného místa jako v roce 1841. Snímek průvodu slavnosti Božího těla na Zelném trhu vlastní ve svých sbírkách Muzeum města Brna a vystaví ho vůbec poprvé. Nenechte si ujít tento výjimečný okamžik! Od 11. do 13. června 2021
Koncert Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie.Gratulujeme
Anně Varvařovské k zlatému pásmu v 0. kategorii ve hře na klavír. Pianoforte per tutti
Gratulujeme
Gratulujeme Kateřině Sedláčkové z literárně dramatického oboru k získání role v seriálu České televize Tajemství pana M. Konkurzu se zúčastnilo 7000 dětí.
Hodiny výuky hudební teorie a přípravných hudebních dovedností na školní rok 2021/2022Gratulujeme
Gratulujeme Tatianě Sarapine ze třídy paní učitelky Evy Muller k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Cimbalfest 21
14. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí, interpretační soutěž.
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.