ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Péče o žáky se speciálními potřebami

Péče o žáky se speciálními potřebami

 

Škola je připravena poskytnout základní umělecké vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC), žádosti zákonných zástupců žáka                  a po posouzení vztahu mezi rozsahem postižení nebo znevýhodnění a požadavky vyplývajícími ze školního vzdělávacího programu vytváříme roční individuální vzdělávací plán. U žáků,  u kterých pozorujeme specifické vzdělávací potřeby a kteří nejsou diagnostikováni specializovaným pracovištěm, volíme individuální přístup ( vypracovaný individuální učební plán) s ohledem na jeho konkrétní potřeby - zohledňujeme rozvržení učiva a tempa výuky, pomáháme s výběrem vhodného oboru nebo studijního zaměření, věnujeme pozornost zabezpečení individuálních potřeb žáků při mimoškolních akcích, zjišťujeme aktuální stav        v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb. 

AKTUÁLNĚ
I.Žákovský koncert
Srdečně zveme všechny příznivce na I. Žákovský koncert naší školy dne 19. 10. 2022 v 18. 00 hodin, koncertní sál školy.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Rozvrh hudební teorie na školní rok 2022/2023 aHrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023