ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Distanční forma zápisu

informace

 

 Vážení rodiče, milí žáci,

  zde jsou uvedeny informace k přijímacímu řízení na naší školu :

 

Zápis nových žáků do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

·        DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA  PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD 5 LET , KTEŘÍ PROKÁŽOU PŘEDPOKLADY KE VZDĚLÁNÍ, TEDY ZEJMÉNA INTONAČNÍ A RYTMICKÉ SCHOPNOSTI

·        DO ROČNÍKŮ I. STUPNĚ STUDIA PŘIJÍMME ŽÁKY OD 7 LET, PODLE VÝSLEDKŮ TALENTOVÉ ZKOUŠKY  (ZPĚV,INTONACE , RYTMUS)

·        DO PŘÍPRAVNÉHO SUDIA A ROČNÍKŮ II. STUPNĚ PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD 14 LET, PODLE VÝSLEDKŮ TALENTOVÉ ZKOUŠKY  (ZPĚV,INTONACE,RYTMUS)

 VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI A SNÍ SPOJENÁ RIZIKA JE PRVNÍ KOLO ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ  MOŽNÉ DISTANČNÍ FORMOU V MĚSÍCI KVĚTNU  OD 11.5.-15.5.2020  A OD 18.5.-22.5.2020.

JAK POSTPUPOVAT PŘI ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ V MĚSÍCI KVĚTNU 2020

1. Přihláška

Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška. Přihláška bude  umístěna na www stránkách školy                 od 27. dubna 2020.

Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději  5 DNÍ PŘED TERMÍNEM ZÁPISU, KTERÝ SI VYERETE.. Bez vyplněné přihlášky  NENÍ MOŽNÉ SE ZÚČASTNIT ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ  NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2. Zápis

PO OBDRŽENI PŘIHLÁŠKY VÁM BUDOU OBRATEM ZASLÁNY INFORMACE ,JAKÝM ZPŮSOBEM A V KTERÉM TEMÍNU PROBĚHNE ZÁPIS  KE STUDIU - DISTANČNÍ  FORMOU.

JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ DISTANČNÍ FORMOU ( VIDEO – NAHRÁVKY) ,DOPLNĚNÉ  VÝKLADEM PEDAGOGA.. NA TALENTOVOU ZKOUŠKU  NENÍ  POTŘEBNÁ PŘÍPRAVA.

3.VYHODNOCENÍ

VIDEO -NAHRÁVKA  BUDE V RÁMCI DISTANČNÍ  FORMY ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VYHODNOCENA A DO TŘÍ DNŮ OBDRŽÍTE VYJÁDŘENÍ O VÝSLEDKU . KLADNÉ VYJÁDŘENÍ BUDE DOPLNĚNO O DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ NASTÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A  ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁNÍ NA I.POLOLETÍ.

 

 

 

 T ě š í m e   s e   n a   V á s.

AKTUÁLNĚ
Varhanní koncert
22.6.2020 Kostel Nejsvětějšího Srdce páně v Brně Husovicích 19.00 hodin
Hudební festival Znojmo
Gratulujeme!
Absolventský koncert foto
Více fotografií na facebooku školy.
Pomáháme s Českou filharmonií
Na koncertě vystoupí pod vedením světoznámého dirigenta Simona Rattlea také Česká studentská filharmonie, doplněná v rámci ZUŠ open žáky základních uměleckých škol. Mezi nimi Lukáš Mareček ze ZUŠ Smetanova 8 Brno.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021
Organizační změny možné.
Chceš se naučit hrát na bicí?
Ta to pojď zkusit.
Distanční forma zápisu
informace
Obvyklá forma zápisu
informace
Gratulujeme i našim pedagogům !
Okresní kolo Brno - město ve hře na smyčcové nástroje
DŮLEŽITÉ INFORMACE koronavirusGratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na klavír. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na kytaru. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na kytaru.
Gratulujeme žákům : Šimon Káňa - 2. cena ZUzana Vítková - 3. cena Jan Havlásek - 3. cena
Informace školy ke koronaviru
důležité
Gratulujeme !!!Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Karlovarský skřivánek 2020
XXV. ročník pěvecké soutěže Regionální kolo Brno- město Blahopřejeme Daniely Majerové k 1. místu v kategorii C
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Jany Kopulety k příjmutí na Divadelní fakultu -Akedemii múzických umění v Praze.
Gratulujeme
Zdislavě Jurečkové
Gratulujeme !!!
Alexandr Klement ze třídy paní učitelky Marečkové vystoupí sólově ve hře na klavír 26.1. 2020 na Benefičním koncertě Magdalény Kožené ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Střípky Jaroslava Juráška 2019
Gratulujeme k 1. místu na soutěžní přehlídce Střípky Jaroslava Juráška 2019 - Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Magický klavír v proměnách času
VIII. Mezinárodní opavský klavírní festival Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Kavanové.
LDO
Gratulujeme Jarkovi Jasinkovi z naší dramky k natáčení Terčiného zvířecího světa. Česká televize, díl 20.11. 2019.
Amadeus 2019
Velikánská gratulace Alexandrovi Klementovi ze třídy paní učitelky Ireny Marečkové k uděleným cenám: