ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v sólovém zpěvu

Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Kopulety k získání 3. místa

 Ve dnech 27.4. 2018  v ZUŠ Turnově se konalo Ústřední kolo ve zpěvu, kde získal Tomáš Dalecký 3. cenu. Gratulujeme i paní učitelce Janě Kopuletě.