ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022

Chceš rozvíjet svůj talent? Přijď mezi nás!

                                            

Povedou Tě lety prověření pedagogové, mladí ambiciózní studenti vysokých škol, ale také členové Filharmonie Brno, pedagogové působící na JAMU a Konzervatoři Brno.

 

                                                    Zápis žáků pro školní rok 2021 – 2022

 

V měsíci květnu budou talentové zkoušky probíhat distanční formou :

- vyplníte online přihlášku na webových stránkách školy

- obdržíte od nás podklady k talentové zkoušce – krátké video s instrukcemi a potřebné tiskopisy

- zašlete nám podepsané tiskopisy (GDPR, přihláška) spolu s vámi nahraným videem

- do sedmi dnů dostanete vyrozumění o výsledku přijímacího řízení

 

 

HUDEBNÍ OBOR

- po přijetí přihlášky rodiče od nás obdrží videonahrávku s krátkými melodickými a rytmickými 

  modely – adekvátní věku zájemce. Dítě si je poslechne a zopakuje. Rodiče jej u toho nahrají a  videonahrávku nám zašlou společně s nahranou oblíbenou písní.

   V případě přestupu žáka z jiné školy žák předvede rozsah učiva stávajícího ročníku.

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

- po vyplnění online přihlášky zašlou zájemci na email školy fotografie svých domácích prací

  se jménem uchazeče :                5 – 8 let -téma „Pohádka“ –  technika libovolná

                                                        od 9 let libovolné domácí práce – maximálně 5 fotografií

 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

- po přijetí přihlášky uchazeč nahraje krátkou scénku  na téma „Ztratil/a jsem klíče“ a přednese svou  oblíbenou báseň

- videonahrávku rodiče zašlou na školní email

 

 

 

TANEČNÍ OBOR

- po přijetí přihlášky rodiče od nás obdrží videonahrávku se sestavou cviků, které uchazeč zopakuje a melodii na kterou zatančí svou krátkou taneční improvizaci.

  Rodiče dítě nahrají a video nám zašlou na email školy.

 

 

V měsíci červnu počítáme i s možností talentové zkoušky prezenční formou za osobní přítomnosti

uchazečů ve škole. Termíny a podrobnější informace budou k dispozici na webu školy od 1.6.2021.

 

AKTUÁLNĚ
Koncert žáků
14. 6. 2021, v 19:00 Kostel Nejsvětejšího Srdce Páně, Brno - Husovice
Koncert žáků
26. 5. 2021, v 18:00 Červený kostel, Komenského nám. 2
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Absolventský koncert
16. 6. 2021, v 17.00 hodin Radnice, Dominikánská 2
MAP II
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Základní umělecké školy
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
informace k výuce od 12.4.2021
důležité
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022
Chceš rozvíjet svůj talent? Přijď mezi nás!
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.