ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Zápis nových žáků

pro školní rok 2019/2020

 

Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.
 
1. Přihláška
 
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška. Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. dubna 2019.
 
Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10. 5. 2019. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.
 
Je potřeba si zarezervovat datum a čas talentové zkoušky : 
Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu. Rezervace je možná i po telefonu.
Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 1.4.2019,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis
 
První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2019/2020  proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova
v měsíci květnu a to ve dnech  :
 
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 
14. a 15. 5. 2019     17.00 – 19.30
21. a 22. 5. 2019      17.00 – 19.30
 
 
Literárně dramatický obor
Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘÍJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.
 
 
 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
od 29. 5. 2019.
 
Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2019 dovrší 5 let a starší.
 
Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.
 
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 
Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 29.5.2019  informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 06.6.2019
 
Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by
z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.
 
Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.
Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.
Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.
 
4. Talentová zkouška
Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.
 
Hudební obor :
 
A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 
B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 
C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 
D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 
Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 
Výtvarný obor
 
A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 
Taneční obor
 
A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 
B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.
 
 
 
 
  
 
  

 

 
AKTUÁLNĚ
Zápis nových žáků
pro školní rok 2019/2020
Koncert MBS
10.4.2019, Besední dům Brno
VI. Žákovský koncert
Všechny Vás srdečně zveme na VI. Žákovský koncert 27.3.2019, koncertní sál ZUŠ
Varhanní koncert
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ KONCERT POSUNUT NA 18.3.2019 PONDĚLÍ Srdečně Vás zveme na Varhanní koncert 19. března 2019, představí se žáci varhanního a pěveckého oddělení. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Brně v Husovicích, 19:00
Gratulujeme
Tomáš Dalecký ze třídy J. Kopulety bude hrát hlavní roli Romea v připravované inscenaci Romeo a Julie v MDB. Gratulujeme
V. Žákovský koncert
Všechny Vás srdečně zveme na V. Žákovský koncert 6.3.2019, koncertní sál 18:00
Okresní kolo ZUŠ MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Gratulujeme k 2. ceně Royal Princess Quartet (N. Marková, V. Pilerová, K. Halámková, R. Kubíčková)
Okresní kolo ZUŠ MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Gratulujeme 1. ceně s postupem ne/flusteto/ (M. Pirochtová, O. Nedorost, K. Kleiblová, E. Hubatková)
IV. Žákovský koncert
Srdečně Vás zveme na IV. Žákovský koncert. 27.2.2019 - koncertní sál ZUŠ, 18.00 hodin
LDO
Gratulujeme Míšovi Šamalíkovi ze třídy slečny Ševelové k natáčení Terčiného zvířecího světa. ČESKÁ TELEVIZE,dil 20.2.2019
Veřejná přehrávka
Srdečně Vás zveme na veřejnou přehrávku komorních souborů, které nás budou reprezentovat na soutěži MŠMT v komorní hře s převahou dechových a smyčcových nástrojů. 20. 2. 2019 - koncertní sál ZUŠ
Institut Gustava Mahlera Praha
Institut Gustava Mahlera Praha uděluje Lukáši Marečkovi 1. cenu v III. kategorii Violoncellové soutěže o Cenu Gustava Mahlera 2019. Gratulujeme
Konzervatoř Brno
Gratulujeme Vladimíru Dirdovi ze třídy pana učitele Kopkáše k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na kytaru.
LES CLÉS D'OR
která se konala poprvé v České republice, v Praze - termín byl stanoven na 27.1.2019.
Violoncellová soutěž Jana Vychytila 2019
Gratulujeme Lukáši Marečkovi k získání 2. ceny v Mezinárodní soutěži - The 13 th Jan Vychytil International Cello Competition . Soutěž se konala ve dnech 17 -20. ledna 2019 v Praze.
PF 2019
Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, pracovních i osobních úspěchů v roce 2019 přejí zaměstnanci školy.
VII. MEZINÁRODNÍ OPAVSKÝ KLAVÍRNÍ FESTIVAL
Dne 22.11.2018 se konal Magický klavír v proměnách času a to v aule Církevní konzervatoře německého řádu. Gratulujeme Zuzaně Buchtové, Sophii Chodákové, Běle Jahodové za úspěšnou reprezentaci školy.
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a
Manýra ansábl
Dne 4.10.2018 proběho natáčení pro Český rozhlas
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Děkujeme.