ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Zápis nových žáků

pro školní rok 2018/2019

 

Zápis do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.

 

1. Přihláška

Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška. Přihláška bude  umístěna na www stránkách od 1. května 2018.

Prosíme o přesné vyplnění  a zaslání on –line nejpozději do 10.5.2018. Bez vyplněné přihlášky není zápis možný.

 

2. Zápis

První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2018/2019 proběhne v budově ZUŠ Brno, Smetanova

v měsíci květnu a to ve dnech  :

 

Hudební obor

pondělí 14.5, 21.5, 28.5. 2018 vždy od 15.00 do 18.00 hod.

 

Výtvarný obor

pondělí 14.5, 21.5   vždy od 15.00 do 18.00 hod., 28.5.2018 od 17.00 do 18.00 hod.

 

Taneční obor

úterý 15.5.2018  od 16.00 do 18.00 hod. a dále každé úterý  měsíci květnu ve stejný čas.

 

Zájemci obdrží na vrátnici školy rezervační lístek s časem na který se dostaví k zápisu.

Rezervační lístek je možný si vyzvednout od 9.5.2018,  v čase od 16.00 do 18.00 hodin. 

Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.

 

 

3. Organizace zápisu

Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy

od 1.6.2018.

 

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2018 dovrší 5 let a starší.

 

Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.

 

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, se zástupkyní ředitele školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

 

Přijatým  uchazečům o studium bude zaslán emailem do 4.6.2018 informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2018/2019.

Termín úhrady úplaty za vzdělávání pro nově přijaté žáky : 12.6.2018

 

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by

z jakéhokoliv důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.

 

Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzením přijetí ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.

Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené a systematické vzdělávání.

Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.

 

4. Talentová zkouška

Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.

 

Hudební obor :

 

A. Zpěv písně

(libovolná píseň)

 

B. Intonační a sluchové předpoklady

(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)

 

C. Rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)

 

D. Všeobecné předpoklady

(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)

 

Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.

 

 

Výtvarný obor

 

A. Výtvarné předpoklady

volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)

 

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)

 

K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)

 

 

Taneční obor

 

A. Taneční předpoklady

(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)

 

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)

 

K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.

 

 

 

Literárně dramatický obor

 

Pro školní rok 2018/2019 nové žáky  NEPŘIJÍMÁME  z důvodu plné kapacity.

 

  

 

  

AKTUÁLNĚ
III. Žákovský koncert
30.1.2019 koncertní sál školy, 18.00 hod.
Pololetní kytarový podvečer
17.1.2019 koncertní sál školy, 17.00 hod.
PF 2019
Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, pracovních i osobních úspěchů v roce 2019 přejí zaměstnanci školy.
VII. MEZINÁRODNÍ OPAVSKÝ KLAVÍRNÍ FESTIVAL
Dne 22.11.2018 se konal Magický klavír v proměnách času a to v aule Církevní konzervatoře německého řádu. Gratulujeme Zuzaně Buchtové, Sophii Chodákové, Běle Jahodové za úspěšnou reprezentaci školy.
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a
Manýra ansábl
Dne 4.10.2018 proběho natáčení pro Český rozhlas
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Děkujeme.