ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Hudební nauka

Její výuka využívá moderní metody a osobní přístup pedagoga. Zastoupena je hudební teorie, intonace a rytmus, hudebně – pohybová výchova, dějiny hudby ve vztahu k dějinám výtvarného umění a literatury, poslech nahrávek ve světových interpretacích. Od třetího ročníku je výuka rozdělena na dva směry:
profesionální zaměření - zde převažuje hudební teorie, intonace a rytmus. Výuka je určena talentovaným žákům, kteří uvažují o studiu na konzervatoři.

amatérské zaměření - větší díl výuky představují dějiny hudby v propojení s historií výtvarného umění a literaturou. Je podnětné pro zájem mladých lidí o poslech klasické hudby, návštěv galerií a pro četbu hodnotné literatury.

AKTUÁLNĚ
III. Žákovský koncert
30.1.2019 koncertní sál školy, 18.00 hod.
Pololetní kytarový podvečer
17.1.2019 koncertní sál školy, 17.00 hod.
PF 2019
Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, pracovních i osobních úspěchů v roce 2019 přejí zaměstnanci školy.
VII. MEZINÁRODNÍ OPAVSKÝ KLAVÍRNÍ FESTIVAL
Dne 22.11.2018 se konal Magický klavír v proměnách času a to v aule Církevní konzervatoře německého řádu. Gratulujeme Zuzaně Buchtové, Sophii Chodákové, Běle Jahodové za úspěšnou reprezentaci školy.
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a
Manýra ansábl
Dne 4.10.2018 proběho natáčení pro Český rozhlas
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Děkujeme.