ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Hudební nauka

Její výuka využívá moderní metody a osobní přístup pedagoga. Zastoupena je hudební teorie, intonace a rytmus, hudebně – pohybová výchova, dějiny hudby ve vztahu k dějinám výtvarného umění a literatury, poslech nahrávek ve světových interpretacích. Od třetího ročníku je výuka rozdělena na dva směry:
profesionální zaměření - zde převažuje hudební teorie, intonace a rytmus. Výuka je určena talentovaným žákům, kteří uvažují o studiu na konzervatoři.

amatérské zaměření - větší díl výuky představují dějiny hudby v propojení s historií výtvarného umění a literaturou. Je podnětné pro zájem mladých lidí o poslech klasické hudby, návštěv galerií a pro četbu hodnotné literatury.

AKTUÁLNĚ
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.