ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Oddělení klávesových nástrojů

Výuka hry na klavír, patří k nejpočetnějším a stále nejžádanějším v naší škole. Kromě klasické hry na klavír vyučujeme také hru na varhany. Při výuce pracujeme s hudebním talentem dětí a systematicky rozvíjíme jejich manuální zručnost a hudební cítění. Již v předškolním věku pěti let, mohou hravou formou nabývat jedinečných dovedností a postupně se učit systematické přípravě. Výuku zabezpečují zkušení, aprobovaní pedagogové.  Žáci mají možnost vystupovat na koncertech školy, ti nejlepší se pak účastní různých soutěží nebo pokračují ve studiu na konzervatořích. Významná ocenění získali žáci naší školy např. na mezinárodních soutěžích Amadeus, Pro Bohemia nebo Prague Junior Note.

Předměty


AKTUÁLNĚ
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.