ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Oddělení smyčcových nástrojů

nabízí možnost studia hry na housle, violu, violoncello . Žáci mohou absolvovat kromě sólové hry také výuku hry komorní. Učitelé využívají nejnovějších poznatků a také lety osvědčené metodické postupy. Žáci Violoncellové třídy získávají výborná umístění na významných celostátních a mezinárodních soutěžích (Prague Junior note, Heranova mezinárodní soutěž atd.). Mladí houslisté a violoncellisté se realizují v různých souborech – Cimbálovém souboru, Violoncellovém souboru, Souboru pro staré písně. Škola tím otevírá svým žákům cestu ke koncertování nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Předměty


AKTUÁLNĚ
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.